Wat staat er allemaal in de kerk?

04-06-2012 19:15

De kerk is het huis van God. In de kerk komen mensen samen om te bidden. Ze komen er de Eucharistie vieren.

In de toren hangen de klokken. Als de klok luidt, komen de mensen naar de kerk.

Achterin bij de deur hangen wijwaterbakken. Wijwater is gezegend water. Steeds als we binnenkomen steken we onze hand in de wijwaterbak. We maken een kruisteken. Dat herinnert ons aan de doop. Toen werden we met water begoten, en zei de priester: "Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest."

 

Het belangrijkste in de KERK is het ALTAAR (1). Daarop wordt de Eucharistie gevierd. Brood en wijn worden Lichaam en Bloed van Christus.

In de kerk hangt heel hoog een KRUISBEELD. Dat doet ons denken aan Jezus, die voor ons is gestorven op het kruis.

De Bijbel wordt voorgelezen aan de LEZENAAR (2). Het mooie boek waar het Evangelie in staat, ligt meestal op de prachtige standaard (3).

De priester en de misdienaars zitten op de prachtige BANKEN of stoelen(4).

 

De KELK, de HOSTIESCHAAL, en de KANNETJES staan op de CREDENSTAFEL (5). De credenstafel is de tafel waarop alles staat wat niet op het altaar thuishoort, maar wel nodig is voor de Eucharistie.

 

 

In de SACRISTIE kleden de priester en de misdienaars zich aan. (niet afgebeeld)