Wat mag je doen als misdienaar?

04-06-2012 19:28

 Wat mag je doen als je misdienaar bent:

 

 1. Binnenkomen:

 

 • aanwezig zijn 15 minuten vóór de eucharistieviering
 • kruisteken maken – wijwatervat
 • groeten van priester, diaken, koster, ceremoniaris en medeacolieten
 • rustig worden
 • albe aandoen ( opgelet lang genoeg) en acolietenkruisje
 • de teksten van de mis, moet je “een beetje” kennen (of blaadje meenemen)

 

 1. De voorbereiding:

 

In de kerk:

 • collecte mandjes klaarzetten
 • kaarsen aansteken + paaskaars ( hierbij hulp vragen
 • liedjes aanduiden (met de lintjes) in zangboek
 • mensen verwelkomen
 • zangboeken uitdelen

        Op de credenstafel:

 • lectionarium
 • altaarmissaal
 • hostieschaal (pateen)
 • kelk
 • kannetjes

        In de sacristie:

 • processiekaarsen aansteken
 • eventueel wierook klaarmaken
 •  
 1. Intrede:
 • priester uitnodigen wierook op te leggen
 • wieroker gaat vooraan + acoliet met schelpje
 • kandelaardragers
 • evangelieboek door diaken
 • priester
 • bel luiden
  • traag stappen, schrijden
  • stappen door middengang tot voor het altaar
  • priester in het midden, splitsen en buigen ( wie kaarsen draagt buigt niet)
  • kaarsen neerzetten naast evangelieboek
  • de acolieten gaan voor hun stoel staan, behalve wie het wierookvat draagt
  • wierookvat aanreiken aan de priester
  • na de bewieroking van het altaar, wierookvat terug aannemen en na een lichte buiging wierookvat weghangen en de andere misdienaars vervoegen.
  • “zitten” en “staan” zoals de meevierende geloofsgemeenschap en handen vouwen
  • zie blaadje voor vervolg van de mis

 

 1. Woorddienst:
 • Een acoliet neemt het lectionarium en geeft dit aan de lector.
 • Na de tweede lezing lectionarium van de lector aannemen en op de credenstafel leggen.
 • Indien wierook bij het evangelie: wierook laten opleggen door de priester.
 • Evangelielezing: rechtstaan twee acolieten plaatsen zich met een processiekaars naast het ambo, wieroker gaat mee naar de ambo.
 • 3 kruisjes maken.
 • Na het evangelie: alles op zijn plaats zetten en allen naar hun plaats.

 

        5. Tafeldienst:

 

Aanbrengen van de gaven: zelfs indien er toevallig slechts één acoliet zou zijn, worden alle gaven afzonderlijk naar het altaar gebracht, in die volgorde:

 • Altaarmissaal
 • Hostiescha(a)l(en)
 • Kelk
 • Kannetjes met wijn en water door één of twee acolieten ( met handvatjes naar diaken of priester)
 • Indien wierook: twee misdienaars, één met wierookvat en één met het schelpje. Wierook aanreiken aan de priester. Na het terug ontvangen van het wierookvat, lichte buiging maken en wegbrengen.
 • Na de collecte neemt een acoliet de collectemandjes aan en plaatst die op de trede voor het altaar.
 • Bij het aanheffen van de prefatie staat het volk recht, wij staan rond het altaar.

Opgelet: nooit passeren vóór de priester!

 

“Consecratie”

 • Bij het omhoog heffen (elevatio”) van Brood en Beker: één tik op de gong (gong onderaan “beroeren“ dit geeft een mooiere klank).
 • Samen buigen
 • Vredeswens ( doorgeven aan +/- 5 mensen)

Communiceren

 • Acolieten die het sacrament van het vormsel hebben ontvangen, kunnen communiceren “onder beide gedaanten”.Dit kan door de hostie in de kelk te dopen en dan te nuttigen.
 • Terwijl de communie aan de gelovigen wordt uitgereikt kunnen de acolieten het altaar “ontruimen”. Alles wordt terug op de credenstafel geplaatst.

Einde van de Misviering

 • Na de “zending en zegen” komen allen voor het altaar staan, buiging voor het altaar en gaan ingetogen naar de sacristie terug.
 • Opgelet: nooit passeren vóór de priester!
 • Alle acolieten helpen mee om alles terug naar de sacristie te brengen.

 

Veel succes iedereen!