Wat is onze houding ?

04-06-2012 19:23

Door onze houdingen laten we zien wat we doen in de Eucharistie. We zijn in het huis van God, dus we zitten niet te praten of te vervelen. Elkaar plagen is iets dat je maar thuis doet. Andere mensen in de kerk vinden het vervelend als misdienaars zich niet netjes gedragen!

 

In de kerk probeer je eerbiedig te zijn. Eerbied betekent: netjes doen tegen God. Je laat Hem zien, dat je bij hem wilt zijn. Dan ben je vol aandacht en let je goed op.

Maar er zijn ook een paar houdingen die speciaal voor de priester en de misdienaar zijn.

 

KNIELEN

Onder knielen verstaan we: zitten op twee knieën. Dat doen we bijvoorbeeld bij het Onze Vader.

STAAN

Staan is een houding van beleefdheid. Ook wil het zeggen: ik ben klaar om te dienen. We staan bij het luisteren naar het Evangelie. Ook als we ons geloof belijden, gaan we staan.

ZITTEN

 

Zitten is een rusthouding. Als we zitten kunnen we ook goed luisteren. Daarom zitten we bij de eerste en tweede lezing. Ook bij de preek zitten we.

 

STAPPEN

Als we in de kerk zijn stappen we altijd rustig. We hoeven nooit hard te lopen. We hebben alle tijd.

BUIGEN

Buigen is een houding van eerbied. Daarom buigen we diep als we langs het altaar lopen. We buigen minder diep als we de priester iets aangeven. Als je buigt, sta je stil, en houd je je voeten bij elkaar.

KNIEBUIGING

Een kniebuiging is nog eerbiediger dan een gewone buiging. We maken een kniebuiging als we de kerk binnenkomen, voor het altaar. De priester maakt nog vaker een kniebuiging.

Als je een kniebuiging maakt, sta je eerst stil. Dan kijk je naar de plaats waar je eerbied voor hebt. Dan raakt je rechterknie de grond. Je bovenlichaam moet recht blijven.

HANDEN VOUWEN

Het is slordig om je handen zomaar langs je lichaam te laten hangen. Zeker in de kerk wil je netjes voor de dag komen!

Daarom vouwen priester en misdienaars netjes hun handen. Dan heeft iedereen de handen op dezelfde plaats. Je vouwt je handen als je beide handen tegen elkaar doet. Je kruist de duimen er over heen.Of je legt je handen op je knieën (bij het zitten).