Wat hebben we nodig voor de eucharistie?

04-06-2012 19:21

Op de CREDENSTAFEL staat het volgende:

 

 

1. KELK. Deze kelk is vaak heel mooi, van goud of zilver. In de kelk komt de wijn, die het Bloed van Christus wordt.

2. Op de kelk ligt een PALLA, een vierkant plaatje. Daarop ligt de CORPORALE, een witte vierkante doek, die op het altaar wordt gelegd. Op de corporale zet de priester de kelk en de hostieschaal.

3. Op de kelk ligt ook een KELKDOEKJE. Daarmee maakt de priester na de communie kelk en hostieschaal schoon. Over de kelk ligt ook wel eens een KELKVELUM. Dat is een doek die alles afdekt. Het heeft de kleur van het Kazuifel. (niet afgebeeld)

4. Op de HOSTIESCHAAL liggen de hosties die Lichaam van Christus worden. Het is een mooie schaal van goud.

5. Als er veel hosties nodig zijn, wordt er een CIBORIE gebruikt. Een ciborie is een grote kelk met een deksel. Vlak voor de communie haalt de priester ook altijd de ciborie uit het tabernakel.

6. Water en wijn zit in de KANNETJES (die ook wel AMPULLEN worden genoemd).

 

Priester en misdienaars komen ook netjes aangekleed in de Eucharistieviering. De KLEREN die ze aantrekken hebben ook eigen namen.

 

A. De priester heeft over alles heen een KAZUIFEL. Dat weet je al. Het kan wit, rood, paars of groen zijn.

B. Daaronder draagt hij een wit kleed, dat ALBE heet. Onder de albe kan hij een AMICT (schouderdoek) dragen. [niet afgebeeld].

C. Daarover heen draagt hij een STOLA. Dat is een smalle strook, in de kleur van het kazuifel. Daaraan kun je zien, dat hij priester is.

D. Albe en stola worden netjes bij elkaar gehouden door de CINGEL, een wit koord.

 

Maar ook de misdienaars staan er netjes op!

Zij hebben een ALBE met een kruisje

 

Er worden in de Eucharistie ook BOEKEN gebruikt.

 

Op het altaar ligt altijd het MISSAAL. Daarin staan alle teksten, behalve de lezingen.

De Lezingen staan in het LEZINGENBOEK dat ook Lectionarium wordt genoemd.

 

Op zondagen en bij feestelijke vieringen worden ook KAARSEN gebruikt bij het evangelie. Ook wordt er WIEROOK gebrand in een WIEROOKVAT. Wierook ruikt lekker. De rook stijgt op naar boven. Het is een teken van ons gebed dat naar God opstijgt.